Dávkovacie váhy

Dávkovací vážiaci systém je určený na výrobu krmív pre zvieratá. Dávkovací systém váženia je určený na váženie určitého produktu z rôznych zložiek, ako sú obilie, koláče alebo jedlo, na zabezpečenie kontinuity technologického procesu výroby krmív pre zvieratá.

Systém dávkovacej váhy pozostáva z dávkovacieho vážiaceho zariadenia a vážiaceho zásobníka, ktorý je vybavený dopravníkom s vyprázdňovacím reťazcom na vyloženie produktu.

Dávkovací systém je inštalovaný pod niekoľkými bunkami sila. Komponenty sa postupne dávkujú do váhy pomocou dávkovacích špirál.

Váhová kapacita tohto typu dávkovacej váhy sa pohybuje od 500 kg do 6000 kg. V závislosti od dĺžky váhy sa na váženie používajú štyri alebo viac snímačov zaťaženia.

Call back