Dávkovanie tuku do kontinuálnych miešačov

ZARIADENIA PRE KONTINUÁLNE PRIDÁVANIE KVAPALINY DO TUHÝCH LÁTOK

Homogénne miešanie tuhých látok a kvapalín

tinuálne horizontálne miešače sú rýchle miešače silnej konštrukcie s miešacími lopatkami koncipovanými na pridávanie kvapalín do múčnatých a vláknitých látok na miešanie bez hrudiek vďaka vírivému princípu. S primeranou predispozíciou miešacích lopatiek je možné kontrolovať retenčný čas produktu v miešači v pohybe a vírivé útvary prispôsobené týmto spôsobom miešania príslušných výrobkov. Naše dávkovacie zariadenia na kvapaliny pracujú volumetricky (magneticky induktívne merače). Boli vyvinuté pre široké použitie a dávkové kvapaliny pre niekoľko viskozít a teplôt. Dávkovať môžu stanovené množstvá kvapaliny a poskytujú regulovaný tok alebo tok podľa množstva produktu, ktorý je potrebné zmiešať s kvapalinou. Regulácia sa spustí po prijatí pilotného signálu, ktorý sa môže vysielať na stupnici nepretržitého priechodu (15) alebo dávkovačom s pohybovou skrutkou (13).

POZNÁMKA:

Odporúčané optimálne dávkovanie sa pohybuje medzi 1 % a 5 % a je možnosť zvýšiť ho, berúc do úvahy mechanické technické vlastnosti každej inštalácie, rovnako ako aj vzdialenosti medzi hotovým výrobkom a zásobnými silami, pričom by mal byť čas skladovania minimálny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY RÔZNYCH TYPOV:

MIERKOVÁ VERZIA. Požadované množstvo produktu, ktoré prichádza do miešača (Tn/h) je určené prechodovým systémom privádzania do pohybu. Prietok na meranie sa zrazí s nárazovou doskou a pohybuje sa horizontálne proti súprave pružiny. Tento pohyb (max. 2 mm) je správna pomerná miera toku.

DÁVKOVACIA VERZIA. Požadované množstvo produktu, ktoré prichádza do miešača, je určené systémom kubickej kapacity dávkovača. Vychádzajúc z tachometra, ktorý je umiestnený na jeho náprave, sa dosiahne premenlivý odporový objem v závislosti od jeho rýchlosti. Ak v každom okamihu zavedieme správnu hodnotu hustoty dávkovaného krmiva, budeme schopní určiť konštantu odporu kgs/otáčka a jej ekvivalent v Tn/h.

VERZIA TEMPORIZAČNÁ. Aplikuje sa v dávkach viac či menej diskontinuálne, kedy je ťažké určiť Tn/h. výroby kvôli roseniu alebo extrakčným závitom, prívodu výstupnými výťahmi atď. V týchto prípadoch aplikujte dávkovací systém v kg. časovaním. Otvor umiestnený na vstupe do miešača určí začiatok dávkovania, rovnako ako aj jeho záver, využívajúc produkt prechádzajúci na kvapalný prídavok.

OVLÁDACIA SKRIŇA MIKROPROCESORA

Úplné automatické ovládanie dávkovania mikroprocesorom.

  • Strojná výroba s indikáciou pevného prietoku v Tn/h.
  • Dávkovanie s indikáciou toku kvapaliny v Kg/h.
  • Predvoľba kvapalín v percentách.
  • Súčet kvapalín.
  • Zariadenie na ručné ovládanie.

Signálne spínače a svietidlá na ovládanie a kontrolu funkcie s potrebnými situáciami a signálnymi kontaktmi alebo výrobnými dávkami pre dávkovacie prvky sú integrované pre rôzne výrobné procesy.

Call back