Dávkovanie tuku do lisu na granule

GRANULÁCIA POMOCOU DÁVKOVACIEHO ZARIADENIA MAZANIE PRI RÝCHLOM TUKOVOM POSTREKU

Pridávanie tuku rozstrekovaním

Prídavné zariadenie na rozstrekovanie bolo vyrobené na dávkovanie kvapalného tuku na granule pri ich opúšťaní lisovnice. Toto zariadenie sa dá prispôsobiť každému lisu, ak máme dostatok miesta na inštaláciu rozprašovacej výstuhy. Prietok čerpadla, prepočet a výber injektorov sa určuje podľa prietoku lisovacej hmoty a množstva tuku, ktorý sa má rozstriekať na výrobok. Inými slovami Tn/h. a Kg/min. Vlastnosti injektorov sú určené výrobou lisu. Zariadenie sa môže použiť pre rôzne percento prídavkov tuku, minimálne 0,5 % a maximálne 5 %. V tomto bode si musíme uvedomiť nasledujúce: v praxi závisí percento práškového tuku od troch faktorov: 1. Veľkosť granúl. 2. Absorpčná schopnosť granúl vzhľadom na teplotu granúl pri ich opúšťaní lisovnice. 3. Vypracovaná úroveň kvality požadovaného produktu.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:

Využívajúc vysokú teplotu extrakcie granúl v lisovnici, ktorá má v optimálnych podmienkach rovnakú otvorenú textúru pre absorpciu, určujeme nasledovné:

 • Optimálnu dávku medzi 1 a 1,8 % (odporúča sa).
 • Zlepšenie prevedenia a tvrdosti granúl.
 • Zvýšenie percentuálneho prídavku tuku bez zníženia kvality granúl.
 • Zlepšenie produkcie lisu vďaka použitiu nástrojov s menšou kompresiou.
 • V menšej miere (od 1 do 2 %) je kĺzanie ľahšie v sile v továrni a na farme.
 • Vzťahuje sa na prídavok tuku v múke: zníženie zmien lisovnice (polyvalencia lisovacích nástrojov s nižšou kompresiou).

ODPORÚČANIE, KTORÉ JE POTREBNÉ MAŤ NA ZRETELI:

 • Možnému znečisteniu krytu, zariadenia a okruhu sa dá vyhnúť nasledujúcou údržbou a čistením.
 • Požívať od 4 do 5 % dávok v závislosti od určených produktov, vyhýbať sa akýmkoľvek mastným škvrnám na vreciach. Vždy musíme pridávať iba príslušné percento.
 • Vykonajte dávkovanie pri vysokých teplotách, inak sa objavia ťažkosti pri kĺzaní a tvorbe cesta pri vysokých percentách.

OVLÁDACIA SKRIŇA MIKROPROCESORA

 • Plné automatické riadenie dávkovania mikroprocesorom.
 • Indikácia pevného prietoku Tn/h. strojná výroba.
 • Indikácia toku kvapaliny Kg/h. dávkovanie.
 • Predvoľba kvapalín v percentách.
 • Súčet kvapalín v kg.
 • Zariadenie na ručné ovládanie.

Signálne spínače a svietidlá na ovládanie a kontrolovanie funkcie s potrebnými situáciami a signálnymi kontaktmi alebo výrobnými dávkami pre dávkovacie prvky sú integrované pre rôzne výrobné procesy.

Call back