Dávkovanie tuku do miešača/kondicionéra

KONDENZAČNÉ GRANULOVACIE DÁVKOVACIE ZARIADENIE

Homogénne miešanie kvapalín a tuhých látok

Granulačné kondicionéry sú rýchle miešače stavané horizontálne so silnou konštrukciou a s miešacími lopatkami vyrobenými na pridávanie kvapalín a pary do múčnych alebo vláknitých látok v miešačoch bez vzniku hrudiek na neskoršiu a náležitú granuláciu zmesi. Naše dávkovacie zariadenia kvapalín fungujú volumetricky (magnetické indukčné merače). Boli vyvinuté pre širokú oblasť využitia a dávkovacie kvapaliny sa menia v závislosti od rôznej viskozity a teploty. Táto dávka dokáže obnoviť množstvá kvapaliny a poskytuje konštantný regulovaný tok alebo prietok v závislosti od množstva produktu, ktoré je potrebné s kvapalinou a parou zmiešať.

Regulácia začína po prijatí pilotného signálu otočným tachometrickým indikátorom generátora (15), ktorý je schopný dodávať spracovateľné signály od 4 do 20 mA alebo 0 až 10 V v závislosti od rýchlosti otáčania granulačného dávkovacieho podávača alebo je schopný určiť produkciu stroja alebo výkon v Tn/h.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:

 • Možnosť pridávania viacerých kvapalín, z ktorých sú najčastejšie pridávané MOLASSES, VINAZA atď.
 • Možnosť spoločného dávkovania parných kvapalín (zmiešavacie dávkovanie) alebo oddeleného dávkovania. Dávkovanie s nastaviteľnou a regulovateľnou prídavnou teplotou s nasýtenou parou alebo dávkovanie za studena.
 • Dávkovanie kvapalnej atomizácie (rozprášený produkt), ak určíme jeden prídavok s parou.
 • Optimálna dávka je medzi 0,5 % až 10 %.
 • Zlepšenie prevedenia, tvrdosti a kvality granúl produkovaných jeho dokonalou homogenitou pri miešaní pred granuláciou.
 • Možné zaistenie pri výrobe stroja alebo zvýšenie produkcie (Tn/h) pri vstreknutí kvapaliny vo forme spreja.

OVLÁDACIA SKRIŇA MIKROPROCESORA

Celková automatická kontrola dávkovania mikroprocesorom.

 • Strojná výroba s indikáciou pevného prietoku Tn/h.
 • Dávkovanie s indikáciou toku kvapaliny v kg/h.
 • Predvoľba kvapalín v percentách.
 • Súčet kvapalín v kg.
 • Zariadenie na ručné ovládanie.

Signálne spínače a svietidlá na ovládanie a kontrolovanie funkcie s potrebnými situáciami a signálnymi kontaktmi alebo výrobnými dávkami pre dávkovacie prvky sú integrované pre rôzne výrobné procesy.

Call back