Typ AMK

Mlecí stroj typu AMK je určený na mletie suchých a voľne tečúcich produktov, ako aj tuku a vysokých vlákien.
Séria AMK pozostáva z modelov piatich veľkostí a rozsahu pohonov od 30 do 259 kW.

Technické údaje

 • Symetrický kryt umožňuje prevádzku v oboch smeroch
 • Otočná prívodná klapka s pomocnými prepínačmi umožňuje zmeniť smer otáčania
 • Vystužené nárazové dosky ako aj obe strany prívodu mlecieho stroja sú vymeniteľné
 • Cudzie teleso zachytené v mriežkovej komore sa ľahko odstráni
 • Dvojsegmentové sito, výmena jednotlivých prvkov pri opotrebení
 • Výmena sít bez použitia nástrojov, kým je mlecí stroj zastavený
 • Automatický systém zamykania dverí s nečinným monitorom

Štandardný rozsah dodávky

 • Pevný základný rám
 • Flexibilná spojka s ochranným krytom
 • Tlmiče vibrácií
 • Utesnenie pre výstup mlecieho stroja
 • 1 sada kladív namontovaných v rotore mlecieho stroja
 • 2 sady sít, jedna sada namontovaná v mlecom stroji
 • 1 sada špeciálnych nástrojov
 • Viacvrstvový náter, výber farby RAL 7032 (kamienkovo šedá) alebo RAL 1015 (slonovinová)

Možnosti

 • Hnací motor B3 s integrovanými snímačmi PTC
 • Systém riadenia teploty ložísk podľa predpisov ATEX
 • Systém riadenia teploty v mlecom stroji podľa predpisov ATEX
 • Zariadenie na výmenu kladiva
 • Podtlakový regulátor pre mleciu komoru (vákuový regulátor)
 • Ochrana pred výbuchom: Odolnosť voči tlakovému nárazu z výbuchu a odolnosť voči prenikaniu plameňa zodpovedá predpisom ATEX
Mill sizeAMK 4

AMK 5

AMK 7

AMK 9
AMK 13

Diameter of grinding chamber (mm)680
Width of screen (mm)40052076010001240
Grinding chamber (m²)0,60,8

1,181,541,9
Drive 3000 rpm, 50 Hz speed between 1800 and 3600 rpm (30 – 60 Hz) allowed
Maximum motor size (kW)
75
110
160

200
250
Typical motor size (kW)5590132160200
Dimensions and Weights
Length (a)* (approx. mm)20102210261030103250
Width (approx. mm)12201220
Height (approx. mm)11951195119511951195
Weight without motor (kg)13501400155018002000

* v závislosti od veľkosti motora

Call back