Odstredivé ventilátory

Ponúkame širokú škálu priemyselných ventilátorov na rôzne použitie, ktoré môžu vytvárať čistý vzduch alebo odvádzať prašný vzduch. Sú vhodné na všetky typy použitia so strednou alebo vysokou kapacitou a stredným alebo vysokým tlakom.

Ventilátory sa dajú použiť na odsávanie, odvádzanie dymu, pilín, drevenej štiepky, plastových materiálov a sušiace ventilátory a ventilátory možno použiť v chemických závodoch.

Technické vlastnosti

Špirála je vyrobená z obrubovaného a zváraného oceľového plechu, obežné koleso s otvorenými čepeľami zváraných oceľových plechov je dynamicky vyvážené, motorová opora je zváraná z oceľového plechu a oceľového profilu.

Prevedenie

Ventilátory sú vybavené trojfázovými asynchrónnymi elektromotormi podľa noriem UNEL-MEC, ktoré sú pripojené priamo alebo prenosom na obežné koleso. Môžu byť s otáčaním v smere hodinových ručičiek (RD) alebo proti smeru hodinových ručičiek (LG) a môžu byť orientované od 45° do 45°.

Špeciálne prevedenie

Pre celú ponuku ventilátorov vieme vyhotoviť špeciálne prevedenie, napríklad konštrukciu z nehrdzavejúcej ocele alebo konštrukciu s odolnosťou voči vysokým teplotám a prevedenie ATEX pre zóny 1-21 alebo 2-22.

Príslušenstvo

Poskytujeme riešenia všetkých potrieb v oblasti vetrania, a to ako pre priemyselné procesy, tak aj pre úpravu vzduchu. Ponúkame tiež širokú škálu príslušenstva, ktoré je nevyhnutné pre splnenie špecifických vlastností požadovaných pri všetkých inštaláciách.

Príruby, tlmiče, regulátory, ventily, antivibračné upevnenia, filtre, tlmiče hluku a mnoho ďalších komponentov je to, čo predstavuje rozdiel medzi bežnou inštaláciou a tou Vašou; pre každé použitie existuje riešenie.

Call back