Šnekový dávkovač

Závitovkový dopravník je určený na dávkovanie, ako aj na vodorovnú alebo naklonenú prepravu sypkých produktov, granúl alebo múčnych výrobkov.

Závitovkový dopravník pozostáva z časti pohonu a množstva predlžovacích sekcií. Závitovkové dopravníky prenášajú surovinu pozdĺž uzavretého plechového oceľového žľabu.

Vlastnosti

  • robustná konštrukcia.
  • nízka hladina hluku počas prevádzky.
  • možnosť niektorých vstupných otvorov.
  • prachotesná konštrukcia.

Závitovkové dopravníky je možné doplniť:

  • rôznymi stupienkami
  • ochranným krytom

Call back