Striekanie oleja a enzýmu do peliet

PRIDÁVANIE KVAPALÍN DO GRANÚL A DRVINY

Jedinečným znakom je ovládanie veľkosti kvapôčok rozprašovanej kvapaliny. Dosiahne sa to umiestnením kvapaliny na rýchlo sa otáčajúci disk, čo vytvára kvapôčky pomocou odstredivých síl a dochádza tak k atomizácii. Výhodou tejto techniky je, že všetky kvapôčky majú rovnakú veľkosť. Význam tejto skutočnosti je ľahko pochopiteľný, keď si uvedomíme, že kvapôčka s 10-násobným priemerom má 1000-násobný objem. Prostredníctvom vhodného priemeru a rýchlosti otáčania disku sa vytvárajú kvapôčky dostatočne veľké na to, aby sa neotáčali a dostatočne malé na to, aby získali maximálnu disperziu.

1 ML KVAPALINA = 2 000 000 KVAPÔČOK

Postrekovací systém sa skladá z troch rozprašovacích diskov, umiestených jeden nad druhým pod kužeľovitým uzáverom. Táto zostava je umiestnená v prúde za granulami, granule sa posúvajú cez kužeľ a vytvárajú dutú valcovú clonu. V tejto clone sa kvapôčky kvapaliny premietajú na granule. Vďaka tomuto usporiadaniu sa kvapalina nastrieka na veľmi veľký povrch granúl a získa sa tak veľmi homogénna distribúcia kvapaliny cez granule.

ČÍM JE KVAPALINA HOMOGÉNNEJŠIA, TÝM VIAC JE ROZSTREKOVANÁ NA PELETY A JE TEDA MOŽNÉ PRIDAŤ VIAC TEKUTINY.

V dôsledku kombinácie prachu v peletách sa pridaním väčšieho množstva kvapalín vo výtokovom lieviku vytvorí usadenina vo výške postrekovacieho zariadenia. Aby sa tomu zabránilo, používa sa kontinuálny automatický čistiaci systém. Výtoková nálevka (postrekovací valec) sa otáča a škrabka nepretržite odstraňuje akékoľvek usadeniny. Postrekovací valec je poháňaný motorovým reduktorom s prevodom pásu. Škrabka je vyrobená z pružinovej ocele a pripevnená k bočnej stene krytu.

VÝHODY

VYNIKAJÚCE ROZSTREKOVANIE KVAPALINY NA GRANULE: Vďaka tomuto unikátnemu rozprašovaciemu systému s tromi postrekovacími diskami umiestnenými jeden nad druhým sa dosiahne veľmi homogénne rozdelenie kvapaliny na granule, a to aj pri veľmi malých množstvách bez riedenia vodou (čistá kvapalina). Spôsob rozprašovania je nezávislý od prietoku kvapaliny.

PRESNÉ DÁVKOVANIE KVAPALINY: Pomocou vážiaceho pásu na meranie kapacity granule (dynamické váženie) a hmotnostného prietokomeru na meranie prietoku kvapaliny sa dosiahne veľmi presné pridanie kvapaliny.

NATIERANIE GRANÚL KVAPALNÝM TUKOM ALEBO RASTLINNÝM OLEJOM. ENZÝMAMI, FYTÁZAMI A VITAMÍNMI.

POTLAČENIE PRACHU NA SUROVINÁCH, HOTOVÝCH KRMIVÁCH, ORGANICKÝCH HNOJIVÁCH, MÜSLI PRE HLODAVCE, ZRNITÉ ZMESI PRE VTÁKY, …

PRIDÁVANIE TUKU, OLEJA, TRÁVIACICH ZLOŽIEK A ARÓMY DO KRMIVA PRE DOMÁCE ZVIERATÁ. DEZINFEKCIA A FARBENIE OSIVA OBILIA. KONTROLA PRÍTOMNOSTI SALMONELÓZY PRI SUROVINÁCH URČENÝCH AKO KRMIVO.

ĽAHKO SA INŠTALUJE V EXISTUJÚCOM MLECOM ZARIADENÍ – ŽIADNE POŠKODENIE GRANÚL – SPOĽAHLIVÝ – OVERENÁ KVALITA – SAMOSTATNÝ A PREPOJENÝ RIADIACI SYSTÉM – ĽAHKO SA ČISTÍ – NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU – NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY NA ENERGIU – RELATÍVNE NÍZKE INVESTÍCIE.

DYNAMICKÉ GRANULOVÉ MERANIE 

Call back