Typ MB

Mlecí stroj typu MB je určený na mletie suchých a voľne tečúcich produktov, ako aj na mletie tukov a vysokobielkovinových produktov a tiež vysokých vlákien. Séria MB pozostáva z piatich veľkostí a rozsahu pohonov od 55 do 200 kW.

Technické údaje

 • Symetrický kryt umožňuje prevádzku v oboch smeroch
 • Otáčacia prívodná klapka s pomocnými prepínačmi na zmenu smeru otáčania
 • Vystužené nárazové dosky, ako aj obe strany prívodu mlecieho stroja sú vymeniteľné
 • Cudzie teleso zachytené v mlecej komore sa ľahko odstráni
 • Dvojsegmentové sito, výmena jednotlivých prvkov pri opotrebení
 • Výmena sít počas voľnobehu
 • Automatický systém zamykania dverí s nečinným monitorom

Štandardný rozsah dodávky

 • Pevný základný rám
 • Flexibilná spojka s ochranným krytom
 • Tlmiče vibrácií
 • Utesnenie pre výstup mlecieho stroja
 • 1 sada kladív namontovaných v mlecom stroji
 • 2 sady sít, ktoré sú namontované na rámoch obrazovky
 • 1 sada špeciálnych nástrojov
 • Viacvrstvový náter, výber farby RAL 7032 (kamienkovo šedá) alebo RAL 1015 (slonovinová)

Možnosti

 • Hnací motor B3 s integrovanými snímačmi PTC
 • Systém riadenia teploty ložísk podľa predpisov ATEX
 • Systém riadenia teploty v mlecom stroji podľa predpisov ATEX
 • Zariadenie na rýchlu výmenu kladív
 • Podtlakový regulátor pre mleciu komoru (vákuový regulátor)
 • Ochrana pred výbuchom: Odolnosť voči tlakovému nárazu z výbuchu a odolnosť voči prenikaniu plameňa zodpovedá predpisom ATEX

Mill sizeMB 5MB 7MB 9
Priemer mlecej komory (mm)680
Šírka sita (mm)5207601000
Mlecia komora (m²)0.81.11.5
Pohon 1500 otáčok/min., povolená rýchlosť 50 Hz v rozmedzí 1200 a 3600 otáčok/min. (20-60 Hz)
Maximálna veľkosť motora (kW)90132200
Typická veľkosť motora (kW)90132160
Rozmery a hmotnosť
Dĺžka (a)* (približne mm)235027503150
Šírka (približne mm)122012201220
Výška (približne mm)119511951195
Hmotnosť bez motora (kg)145016501950

* v závislosti od veľkosti motora

Call back