Typ MT

Mlecí stroj typu MT je určený na mletie suchých a voľne tečúcich produktov a tiež vysokých vlákien.

Séria MT pozostáva zo štyroch veľkostí a pohonu v rozmedzí od 90 do 450 kW.

Technické údaje

 • Symetrický kryt umožňuje prevádzku v oboch smeroch
 • Otočná prívodná klapka s pomocnými prepínačmi umožňuje zmenu smeru otáčania
 • Vystužené nárazové dosky na oboch stranách prívodu mlecieho stroja sú vymeniteľné
 • Cudzie teleso v mlecej komore sa ľahko odstráni
 • Špeciálny dizajn rotora, prestojový čas menej ako 6 minút bez brzdy
 • Štvorsegmentové sito s napínaním reťaze, výmena jednotlivých prvkov pri opotrebovaní
 • Zmena sít počas zastavenia zariadenia
 • Automatický systém zamykania dverí s nečinným monitorom
Mill sizeMT 8MT 12MT 20MT 25
Priemer mlecej komory (mm)1200
Šírka sita (mm)40064010001250
Mlecia komora (m²)1.151.852.803.60
Pohon 1500 otáčok/min., povolená rýchlosť 50 Hz v rozmedzí 900 a 1800 otáčok/min. (30-60 Hz)
Maximálna veľkosť motora (kW)bis 160bis 200bis 355bis 450
Typická veľkosť motora (kW)110200315400
Rozmery a hmotnosť
Dĺžka * (približne mm)2370261030503300
Šírka (približne mm)1600160016001600
Výška (približne mm)1600160016001600
Hmotnosť bez motora (kg)1550190024002800

Hladina akustického tlaku meracej plochy je <88 dB (A) (pri zaťažení)

Štandardný rozsah dodávky

 • Pevný základný rám motora
 • Flexibilná spojka s ochranným krytom
 • Tlmiče vibrácií
 • Utesnenie pre zásuvku
 • 1 sada kladív namontovaných na rámoch kladív
 • 2 sady sít, jedna súprava namontovaná na mlecom stroji
 • 1 sada špeciálnych nástrojov
 • Viacvrstvový náter, výber farby RAL 7032 (kamienkovo šedá) alebo RAL 1015 (slonovinová)
 • Zariadenie na výmenu rámu kladiva (nie pre MT8)

Možnosti

 • Hnací motor B3 s integrovanými snímačmi PTC
 • Systém riadenia teploty ložísk podľa predpisov ATEX
 • Systém riadenia teploty v mlyne podľa predpisov ATEX
 • Pneumatický servomotor pre prívodnú klapku mlyna (pre diaľkové ovládanie zmeny smeru otáčania)
 • Podtlakový regulátor pre mleciu komoru (vákuový regulátor)
 • Ochrana pred výbuchom: Odolnosť voči tlakovému nárazu z výbuchu a odolnosť voči prenikaniu plameňa zodpovedá predpisom ATEX

Call back