Zmiešavací stroj s jednoduchým hriadeľom

Horizontálny zmiešavací stroj s jednoduchým hriadeľom VKL je stroj, ktorý sa používa na výrobu rovnorodých zmesí suchých látok, ako sú obilniny, múka, zrná, vločky, rafinované hnojivá, minerály a práškové látky. Kvapaliny je možné pridávať pomocou striekacích zariadení s dýzami.

Zmiešavací stroj VKL sa používa vo výrobných odvetviach spojených s výrobou zmiešaných krmív, premixov, extraktov a potravín, a okrem toho sa stroj vyrába aj podľa špecifík a požiadaviek daného prípadu.

KONŠTRUKCIA

Zmiešavacia komora má tvar otvoreného valca s dvomi tangenciálnymi ventilmi, ktoré sú namontované na oboch stranách od prívodu produktu do zmiešavača.

Progresívny systém nastavenia čepelí upevnených na vnútornej strane hriadeľa garantuje vynikajúcu homogenitu (1:100.000) a rýchle vypúšťanie produktov dovnútra. Vďaka tomu nedochádza ku kontaminácii zmesí. V závislosti od povahy zmiešaného produktu môže byť zmiešavač vyrobený z uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele alebo z polytetrafluóretylénu.

Hriadeľ miešača je nainštalovaný na dvoch valivých ložiskách a je poháňaný priamo pripojeným prevodovým motorom, ktorý znižuje stratu energie a výdavky súvisiace s údržbou prevodovej skrine a prevodovkou valčekovej reťaze.

VÁŽIACI SYSTÉM
Miešač sa môže inštalovať na deformačný rám, ktorý je pripojený k meraciemu systému riadenému počítačom, ktorý umožňuje kontrolu výroby.

PRESNOSŤ
Dokonale navrhnutá konštrukcia a progresívny systém čepelí garantuje variačný koeficient zmiešavania menej ako 5 % pri 10 otáčkach za minútu. Pri koncentrácii 1:100 000.

PRODUKTIVITA

Séria zmiešavačov VKL pokrýva široké spektrum produktivity od 1000 do 8000 litrov, čo garantuje pohodlné prispôsobenie sa Vašim výrobným potrebám.

  • Doba miešania: 2 minúty
  • Počet miešaní: 20 miešaní za hodinu
  • Produktivita: 20 miešaní za hodinu.
  • Presnosť miešania je 5 % pri 10 otáčkach/min. (1:100.000).
  • Rýchlosť vykládky = 15 sekúnd.
  • Dlhodobé držanie v zmiešavacej komore.
  • Jednoduchá obsluha.

Možnosti:

  • Systém na pridávanie tukov a olejov (až do 6 %).
  • Váhový systém a ovládanie pomocou počítača.
TypObjem miešačakWOtáčok/min. (1)ABDEFGHLMN
VKL-010001.0001560200040080016060088011702910225275
VKL-020002.000224224005001150225750124015503820250300
VKL-030003.000303327755501325240835140516404170250300
VKL-040004.000373531505861500250950160019504810280330
VKL-060006.0005532375070017003501100180022505670320370
VKL-080008.000742737508462000-1250213227206680320242

Produktivita je uvedená v litroch, veľkosti sú uvedené v milimetroch, motor (1) 50 Hz

Pridávanie tukov a olejov

Na požiadanie je možné nainštalovať aj predhriaty horák s rozprašovačom na pridávanie tukov a olejov.

Call back