Dodanie

Spoločnosť Alprime s.r.o. dodáva zákazníkovi všetky produkty a baleniu venuje náležitú pozornosť.

Montáž

Prostredníctvom našich skúsených a dobre vyškolených pracovníkov ponúkame montáž od tých najmenších komponentov až po kompletné zariadenia pre zabezpečenie bezchybného fungovania našich produktov. Na želanie Vám však môžeme dodať iba zariadenie a montáž necháme na vlastných technikov zákazníka.

Údržba

Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky našich strojov ponúkame údržbu strojov alebo zariadení zakúpených od spoločnosti Alprime s.r.o.

Záruka

Spoločnosť Alprime s.r.o. sa vždy usiluje o dokonalosť. Sme pyšní na vysokú kvalitu našich zariadení, ako aj na vysoké štandardy nami poskytovaných služieb našim zákazníkom. Tieto princípy potvrdzujú aj záruky, ktoré individualizujeme na základe zariadenia a jeho zamýšľaného použitia.

Call back