Dávkovanie tuku do horizontálnych miešačov

ZARIADENIA NA PRIDÁVANIE TUKU DO MIEŠAČA POČAS VÝROBNÉHO PROCESU KŔMNYCH ZMESÍ

Tuk je jednou z najdôležitejších kvapalín, ktorá sa pri výrobe kŕmnych zmesí používa. Všeobecnou normou je, že PRIDÁVANIE TUKU do krmiva sa musí robiť vtedy, keď je vo forme múky a je vložené do MIEŠAČA správnym rozprašovaním, aby sa dosiahli najlepšie a optimálne výsledky homogenity.

Všeobecná norma je, aby bola všetka kvapalina prepravovaná, skladovaná a vstrekovaná pri minimálnej teplote potrebnej na jej manipuláciu a zjednotenie. Prijatý tuk je filtrovaný (odporúča sa sieťovým zdrojom) pri odkvapkaní malého množstva a odtiaľ je poháňaný VYKLADACÍM ČERPADLOM ku ZÁSOBNÍKU. Skladovacie nádrže alebo úschovne sú vo všeobecnosti CYLINDRICKÉ a ich základňa je kužeľovitá. Vykurovaná voda sa uvedie do obehu pomocou plášťa alebo dvojitého dna, aby sa tak zabezpečila optimálna teplota SKLADOVANIA.

Na cirkuláciu ohriatej vody sa udržiava vhodná teplota TUKU pomocou plášťov alebo dvojitého dna na poslednej kužeľovej časti síl. Vloženie vodných komôr, ktoré cirkulujú v ČERPADLÁCH a PRIETOKOMETROCH, podložky na ventiloch pomocou BITUBULÁRNEHO systému na potrubí a umiestnenie ODPOROV sa ovláda na určených úsekoch termostatmi. Na ohrev vody a jej cirkuláciu sa používa viacero vykurovacích systémov: parný výmenník, malý kotol s elektrickým odporom, kotol naftový, plynový, elektrický atď.

Akonáhle je TUK optimalizovaný v TEPLOTE (Fluidita) a ODFILTROVANÝ od nečistôt, je pripravený na pridanie, vstrekovanie a rozprašovanie do múky MIEŠAČA. INCORPORAČNÉ ČERPADLO je nabité na vstrekovanie. Rozprašovanie prebieha pomocou VSTREKOVAČOV a dávka sa nastavuje POČÍTADLOM alebo PRIETOKOMETROM, ktoré by mali poskytnúť informácie POČÍTADLU DÁVKOVAČA, ako aj TOTALIZÁTORU.

TIETO ZARIADENIA MAJÚ PODOBNÚ TECHNICKÚ CHARAKTERISTIKU „MG – TN", KTORÁ JE URČENÁ VÝLUČNE PRE PRIEMYSEL S MALÝMI POTREBAMI

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

  • Polokompaktné zariadenia.
  • Tepelne odolné nádrže s objemom 500 kg pre optimalizáciu kvapalín.
  • Typy vykurovania: odpory alebo komory
  • Zabudované čerpadlo 4000 litrov za hodinu
  • Prenosové čerpadlo s objemom 1500 litrov za hodinu
  • Lopatkové prietokomery
  • Mechanické tlakové vstrekovače s automatickým zatváraním a otváraním (mgp)
  • Elektrické ovládanie panelu s kontrolným meračom, dávkovačom a počítadlom totalizátora.

Call back