Kontinuálne (sirupové) zmiešavacie stroje

Kontinuálne horizontálne zmiešavacie stroje sú rýchle miešače silnej konštrukcie s miešacími lopatkami koncipovanými na pridávanie kvapalín do múčnatých a vláknitých látok, určené na vytváranie zmesi bez hrudiek, a to vďaka vírivému princípu. S primeraným sklonom miešacích lopatiek je možné kontrolovať retenčný čas produktu v zmiešavacom stroji v pohybe a vírivé útvary prispôsobené týmto spôsobom na miešanie príslušných produktov. Naše dávkovacie zariadenia na kvapaliny pracujú volumetricky (magneticky induktívne merače). Boli vyvinuté pre široké použitie a dávkovanie kvapaliny na niekoľko viskozít a teplôt. Môžu dávkovať vopred stanovené množstvá kvapaliny a poskytujú regulovaný prúd alebo tok podľa množstva produktu, ktorý je potrebné zmiešať s kvapalinou.

POZNÁMKA:

Odporúčané optimálne dávkovanie sa pohybuje v rozmedzí 1 % a 5 %, pričom sa môže zvýšiť, ak sa bude brať úvahy, že mechanické technické vlastnosti každého uvedenia do chodu, ako aj vzdialenosti medzi hotovým výrobkom a zásobným silom, ako aj čas skladovania by mali byť minimálne.

Call back