Zariadenie na dlhodobé tepelné spracovanie produktu

Počas granulačného procesu mení produkt svoje fyzikálne vlastnosti, pričom sa mení z hromady na tuhú granulu.

Je dobre známe, že práve konečná kvalita získanej granule a dĺžka lisovania závisia od spôsobu prípravy výrobku.

Preto sa výrobok predbežne predpripraví, t.j. navlhčí a zmäkčí.
Pre linku na granulovanie je v štandardnej ponuke dostupný parný systém, t.j. zmiešavacia kondicionačná jednotka. Doba zotrvania produktu je 40-45 sekúnd.

Existuje aj ďalšia, rovnako dôležitá koncepcia tepelného spracovania za určitý čas. Riešením je maximálne zvýšiť interakciu produktu parou. V tomto prípade získate značnú výhodu: výrobok s vysokým stupňom homogenizácie ešte pred procesom granulovania, čo umožňuje lisu lepšiu prevádzku.

Ďalší koncept: ZNEŠKODŇOVANIE ZDROJA NÁKAZLIVÝCH CHORÔB U ZVIERAT.
V takom prípade ponúkame SYSTÉM DLHODOBÉHO PRODUKTOVÉHO ZAHRIEVANIA V REŽIME TEPLA, ktorý je vhodný na umiestnenie pod kondicionačnú jednotku zmiešavača.

Systém má valcovitý tvar s určitým priemerom, skrutkou a vhodným pohonom (rozmerové špecifikácie rámu a skrutky, ako aj výkon pohonu závisia od verzie).

ČAS VÝROBY JE V TOMTO SYSTÉME PRI STABILNEJ TEPLOTE 60-80 STUPŇOV CELZIA 240 SEKÚND, T.J. 4 MINÚTY.
V tomto prípade:

  • najprv sa vykoná maximálne nasýtenie produktu parou (!), čo zabezpečí konečné miesenie a vysoký stupeň homogenizácie produktu; v tomto prípade funguje granulovacie a kockovacie zariadenie hladko bez sekania;
  • po druhé môžete tiež okrem maximálneho zvýšenia interakcie produktu parou dezinfikovať zdroje nákazlivých chorôb od zvierat (salmonela, huby atď.),

Výsledkom je hygienicky čistý výrobok, ktorý má oveľa vyššiu kvalitu (!) ako produkt získaný štandardným spôsobom.

Náklady na takéto krmivá sú v Európe vyššie ako náklady na krmivá vyrábané štandardným spôsobom, t.j. bez použitia dlhodobého systému ohrevu výrobku v režime tepelného spracovania.

Výhody použitia tohto systému sú pri výrobe granulových krmív teda nepochybné:

  • vysokokvalitné granule
  • hygienicky čistý výrobok
  • optimalizácia pracovného procesu (opotrebovanie materiálu).

Typická inštalácia obsahuje:

  • prívodnú skrutku
  • miešaciu jednotku kondicionéra
  • dlhodobý systém vykurovania produktu v režime tepelného spracovania
  • lis na granule

Call back