Typ MBX

Mlecí stroj typu MBX je určený na brúsenie suchých a voľne tečúcich produktov, ako aj na tuky, vysokoproteínové produkty a vysoké vlákna.

Séria MBX pozostáva z piatich veľkostí a rozsahu pohonov od 55 do 200 kW.

Technické detaily

 • Symetrický kryt umožňuje prevádzku v oboch smeroch
 • Otáčacia prívodná klapka s pomocnými prepínačmi na zmenu smeru otáčania
 • Vystužené nárazové dosky ako aj obe strany prívodu mlecieho stroja sú vymeniteľné
 • Cudzie teleso zachytené v mlecej komore sa ľahko odstráni
 • Dvojsegmentové sito, výmena jednotlivých prvkov pri opotrebení
 • Výmena sít počas voľnobehu
 • Automatický systém zamykania dverí s nečinným monitorom

Štandardný rozsah dodávky

 • Pevný základný rám
 • Flexibilná spojka s ochranným krytom
 • Tlmiče vibrácií
 • Utesnenie pre výstup mlecieho stroja
  1 sada kladív namontovaných v mlecom stroji
 • 2 sady sít umiestnených na rámoch sita
 • 1 sada špeciálnych nástrojov
 • Viacvrstvový výber farby RAL 7032 (kamienkovo šedá) alebo RAL 1015 (slonovinová)

Možnosti

 • Hnací motor B3 s integrovanými snímačmi PTC
 • Systém riadenia teploty ložiska
 • Systém riadenia teploty v mlecom stroji
 • Zariadenie na rýchlu výmenu kladív
 • Podtlakový regulátor pre mleciu komoru (vákuový regulátor)

Mill sizeMBX 5MBX 8MBX 10
Priemer brúsnej komory (mm)680
Šírka sita (mm)5207601000
Brúsna komora (m²)0.81.11.5
Pohon 3000 otáčok/min., povolená rýchlosť 50 Hz v rozmedzí 1200 a 3600 otáčok/min. (20-60 Hz)
Maximálna veľkosť motora (kW)90132200
Typická veľkosť motora (kW)90132160
Rozmery a hmotnosť
Dĺžka * (približne mm)258035004510
Šírka (približne mm)114011401140
Výška (približne mm)115011501150
Hmotnosť bez motora (kg)195024503250

Call back